Prawo energetyczne
i inwestycje


Początek reform polskiej energetyki to także początek praktyki prawa energetycznego i inwestycji naszej kancelarii. Każdy prawnik z naszego zespołu rozpoczynał swoją karierę zawodową od zdobycia solidnego doświadczenia w branży energetycznej w organach administracyjnych lub przedsiębiorstwach energetycznych, a następnie przez lata zajmował się szeroko rozumianym doradztwem na rzecz sektora energetycznego. To, co nas wyróżnia na rynku usług prawnych, to bogate i często unikalne doświadczenie zawodowe pozwalające na dokładne zrozumienie potrzeb klienta działającego w tym sektorze. Dzięki temu jesteśmy wyjątkowo dobrze przygotowani merytorycznie do pracy przy najbardziej skomplikowanych i precedensowych sprawach oraz projektach. Potrafimy trafnie i szybko zidentyfikować problemy, a następnie znaleźć ich rozwiązanie, nawet dla spraw szczególnie złożonych, łączących w sobie aspekty nie tylko prawne, ale także ekonomiczne i techniczne, specyficzne dla tego sektora gospodarki. 

Nasz zespół ma swój trwały i istotny wkład w kształtowanie się praktyki stosowania prawa energetycznego i innych przepisów prawa ważnych dla tej branży. Wyroki sądów w precedensowych sprawach, w których reprezentowaliśmy naszych klientów, są często umieszczane w komentarzach do prawa energetycznego, jak również w zbiorach orzeczeń sądowych z zakresu prawa energetycznego oraz prawa cywilnego.

Nasz wkład w rozwój sektora energetycznego

Dzięki naszej pracy zostało zrealizowanych wiele ważnych dla polskiej gospodarki inwestycji energetycznych i najważniejszych procesów, które dotykały polską energetykę, w tym m.in.:

Realizacja projektów inwestycyjnych

Kompleksowo wspieramy naszych klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od kwestii związanych z ochroną środowiska aż po etap oddania do użytkowania inwestycji, w tym także: 

Sprawy z zakresu regulacji energetyki

Reprezentujemy naszych klientów przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed sądami w sprawach dotyczących między innymi:

Inne sprawy z zakresu energetyki

Przygotowujemy projekty umów i opinie prawne dotyczące umów na dostawy paliwa, umów sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, gazu, dwutlenku węgla, derywatów (w tym na warunkach EFET), umów o przyłączenie do sieci, o świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej i gazu, magazynowania gazu, a także doradzamy przy ich negocjowaniu.

Reprezentujemy klientów we wszelkich procesach związanych z szeroko pojętą energetyką, w tym w zakresie dostaw paliw, energii, gazu ziemnego, usług przesyłania i dystrybucji, rozliczeń na rynku bilansującym.

Świadczymy kompleksowe usługi w procesie uzyskiwania członkostwa na polskiej giełdzie energii oraz w innych organizacjach zrzeszających podmioty działające na rynku energii.

Wspieramy klientów w procesach legislacyjnych aktów prawnych oraz współpracujemy z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa energetyczne.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych lub arbitrażowych w branży energetycznej.

Pozostałe kompetencje

Kierujący praktyką

Igor Muszyński
Partner