30 lat kancelarii

30 lat kancelarii

Szanowni Państwo,

w 2020 roku z dumą i wielką radością świętujemy jubileusz 30-lecia działalności kancelarii Radzikowski, Szubielska i Wspólnicy na polskim rynku usług prawniczych.

30 lat to czas, zarówno w życiu zawodowym człowieka, a jeszcze bardziej firmy, wystarczający, aby zdobyć wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do pewnego funkcjonowania w kolejnych latach. Pomimo próby, przed jaką postawił nas nieoczekiwanie rok 2020, mamy pewność, że w kolejną dekadę naszej działalności wchodzimy silni, zgrani oraz z apetytem na kolejne wyzwania. Jesteśmy dumni, że nasze kompetencje wypracowane w ciągu tych wszystkich lat działalności oparte są o wieloletnie doświadczenia uzyskane w trakcie działalności w ramach kancelarii prawniczych o międzynarodowym zasięgu.

Jubileusz kancelarii to okazja do podsumowań, wspomnień, ale także do podziękowań. Z tej okazji chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za zaufanie i podziękować Klientom, kontrahentom i partnerom biznesowym, z którymi przez wiele lat budowaliśmy udane relacje biznesowe. Z wieloma naszymi Klientami działamy nieprzerwanie praktycznie od początku naszej działalności. To dla nas powód do satysfakcji, ponieważ daje nam poczucie, że to co robimy, buduje zaufanie naszych Klientów, którzy cenią nasze wsparcie w ich działalności biznesowej.

Dziękujemy też wszystkim członkom naszego zespołu, z którymi wspólnie podejmowaliśmy wiele wyzwań, zarówno tych narzuconych przez los, jak też będących naszym wyborem. Dzięki ich zaangażowaniu i kreatywności wyzwania te wieńczone były sukcesem, a jednocześnie wiązały się z realizacją wielu innowacyjnych i wymagających projektów. Niewątpliwie siłą kancelarii jest jej stabilny zespół. Nie byłoby jubileuszu bez wszystkich osób, które w trakcie tych 30 lat przyczyniały się swoją pracą do budowania renomy kancelarii.

Z poważaniem
Włodzimierz Radzikowski
Dorota Szubielska
Gabriel Wujek

10 wspomnień na 30-lecie
(1990-2020)

Sztafeta pokoleń

(1990)

Halo, tu Warszawa

(2002)

Energetyczny prawnik

(2004)

Przed NSA

(2006)

Dostawa węgla

(2008)

Dobra współpraca

(2008-2011)

A jednak dobrzy prawnicy

(2012)

Byle do celu

(2012)

Sąd też człowiek

(2015)

Czy leci z nami prawnik?

Pamięć bywa ulotna, jednak obiektyw aparatu pozwolił utrwalić wiele wspomnień z życia naszej kancelarii

19
20
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Utworzenie kancelarii i nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Altheimer & Gray

Prywatyzacja Fabryki Maszyn Papierniczych „Fampa” – pierwsza w Polsce prywatyzacja z udziałem inwestora branżowego – Beloit Corp

Wejście na polski rynek marki Levi Strauss

Rozpoczęcie działalności w Polsce firmy ubezpieczeniowej Commercial Union

Pierwsza prywatyzacja i IPO polskiego banku – BRE Bank

Prywatyzacja Wizamet – Gillette

Pierwsza prywatyzacja połączona z zamianą długu na udziały – Huta Lucchini Warszawa

Prywatyzacja Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu z udziałem Volkswagen i zamiana wierzytelności bankowych na udziały w spółce przejmującej FSR – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Nabycie magazynów i zakładów produkcyjnych dla inwestora zagranicznego – Pepsi-Cola General Bottlers

Rozpoczęcie montażu Opla Astry w FSO w wyniku podpisania umowy joint venture między FSO i koncernem General Motors (Adam Opel AG) – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Prywatyzacja pozostałej części FSO i przejęcie FSO przez Daewoo – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Prywatyzacja Fabryki Samochodów w Lublinie z udziałem Daewoo wraz z zamianą wierzytelności bankowych – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Prywatyzacja Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu z udziałem Pilkington – Ministerstwo Przemysłu i Handlu

Prywatyzacja Zakładów Przemysłu Tytoniowego w Radomiu – z udziałem funduszu inwestycyjnego Seita

Oddanie do użytkowania pierwszego w Polsce nowoczesnego parku logistycznego – Warszawskie Centrum Dystrybucyjne

Prywatyzacja Ruch, największego dystrybutora prasy w Polsce – Hachette

Prywatyzacja Hoteli Warszawskich Syrena – BAU Holding

Przejęcie w drodze fuzji Polskiego Banku Rozwoju przez BRE Bank – BRE Bank

Pierwsze w Polsce jednoczesne połączenie dwóch spółek niepublicznych z trzecią spółką publiczną – spółki produkujące kable należące do holdingu Elektrim

Założenie pierwszej w Europie środkowej Giełdy Energii – Towarowa Giełda Energii

Oddanie do użytku pierwszego po 1990 roku wysokościowca biurowego – Warszawskie Centrum Finansowe

Uruchomienie pierwszej w Polsce instalacji eksploatacji i przetwarzania gazu wysypiskowego w Łęgajnach pod Olsztynem – Hedeselskabet i Łęgajny Renewable Energy Generation

Uruchomienie pierwszego układu przesyłowego prądu stałego pod Morzem Bałtyckim łączącego Polskę i Szwecję – Svenska kraftnät

Nabycie Lukas Banku – Crédit Agricole

Pierwsza oferta publiczna akcji spółki zagranicznej w Polsce – International Trading and Investments Holdings S.A. Luxembourg

Pierwszy podział spółki – Optimus

Wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym - „sprawa Optimusa”

Restrukturyzacja finansowa z udziałem siedmiu banków, Skarbu Państwa i inwestora zagranicznego – Fabryka Samochodów Osobowych Daewoo-FSO Motor, obecnie Fabryka Samochodów Osobowych

Zakończenie współpracy z Altheimer & Gray

Nawiązanie współpracy z międzynarodową firmą prawniczą Chadbourne & Parke

Publiczna oferta akcji TVN – trzecia największa oferta IPO na GPW w 2004 roku

Pierwsza skarga konstytucyjna rozpoznana przez pełny skład Trybunału Konstytucyjnego – Wrigley Poland

Publiczna emisja akcji Grupy LOTOS – druga największa oferta IPO na GPW w 2005 roku

Zawarcie kredytu na budowę pierwszej po wejściu Polski do Unii Europejskiej elektrowni, sfinansowanej bez długoterminowej umowy sprzedaży energii elektrycznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Pierwszy pozew zbiorowy w Polsce – reprezentowanie Gallaher Polska

Globalna oferta akcji Multimedia Polska – największa oferta IPO na GPW w 2006 roku

Wygrany przed Sądem Najwyższym spór, toczony w czterech równoległych procesach sądowych i arbitrażu ad hoc, przeciwko amerykańskiemu dystrybutorowi i polskiemu producentowi na tle produkcji, sprzedaży i dystrybucji wódki Luksusowa na rynku USA – V&S Luksusowa Zielona Góra S.A. (V&S Group)

Studium wykonalności budowy pierwszego w Polsce terminala importowego LNG w Świnoujściu – PGNiG

Pierwsza polska sprawa przed Komisją Europejską z zakresu niedozwolonej pomocy publicznej – Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Uruchomienie produkcji samochodów marki Chevrolet w Warszawie – Fabryka Samochodów Osobowych

Pierwsza decyzja Sądu Najwyższego dotycząca uznania i wykonania wyroku cywilnego sądu amerykańskiego

Zakończony sukcesem międzynarodowy spór o wartości 860 milionów EUR z powództwa Vodafone Americas Inc. przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Wiedniu (VIAC) dotyczący sprzedaży posiadanych przez klienta udziałów w spółce Polkomtel – TDC A/S

Wygrana przed Sądem Najwyższym pierwsza sprawa cywilna, w której Prokurator Generalny wniósł o uchylenie ostatecznego orzeczenia Sądu Apelacyjnego na gruncie niezgodności wyroku z obowiązującym prawem – Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. (obecnie Tauron Dystrybucja S.A.)

Precedensowy wyrok NSA w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości (II FSK 202/08) – Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Wygranie przed Sądem Najwyższym spraw przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i tym samym zwolnienie naszych klientów z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia taryf dla energii elektrycznej – Vattenfall Sales Poland oraz RWE Polska

Zawarcie umowy inwestycyjnej ws. projektu joint venture z Abacus Mining & Exploration Corporation dotyczącego złoża Afton-Ajax w Kanadzie – KGHM Polska Miedź

Uruchomienie największej elektrowni wiatrowej w Polsce, farmy wiatrowej Margonin – EDP Renewables

Wygrana przed NSA i WSA sprawa nadpłaty powstałej w wyniku bezprawnie zastosowanego środka egzekucyjnego

Zawarcie umów międzynarodowej franczyzy z Marriott International dotyczących Hotelu – Courtyard by Marriott oraz pięciogwiazdkowego Hotelu Renaissance zlokalizowanych przy Lotnisku Chopina w Warszawie – Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” oraz Port-Hotel

Nabycie Polfy Warszawa – Polpharma

Zakończony ugodą jeden z największych w historii polskiego sądownictwa polubownego proces arbitrażowy dotyczący kontroli nad elektrociepłownią w Świeciu – Mondi Świecie

Zawarcie ugody z Lockheed Martin Corporation w sporze na tle wykonania umowy offsetowej i kontraktu na dostawę samolotów F-16 po negocjacjach prowadzonych od 2006 r. – PHZ Bartimpex

Nabycie zakładu opakowaniowego Printpack Poland – Mondi AG

Wygrana przed sądem powszechnym sprawa przeciwko Skarbowi Państwa z powództwa podatnika o odszkodowanie z tytułu bezprawnej egzekucji

Wygrana przed Dyrektorem Izby Celnej sprawa nadpłaty w podatku akcyzowym od automatów do gier hazardowych

Zawarcie umów z europejskimi giełdami energii w ramach tak zwanego łączenia rynków energii (Market Coupling, Price Coupling) – Towarowa Giełda Energii

Wygrana przed NSA sprawa nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych pobranej bezpodstawnie przez płatnika

Wygrana przed sądem powszechnym sprawa z powództwa Skarbu Państwa o zwrot uznanych za świadczenia nienależne kwot przedawnionych zobowiązań podatkowych

Uwzględniona przez Trybunał Konstytucyjny skarga konstytucyjna złożona w imieniu Fabryki Samochodów Osobowych S.A., zarzucająca niezgodność z Konstytucją przepisów określających wysokość kosztów egzekucyjnych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zmiana formy współpracy z Chadbourne & Parke – nowe relacje na zasadach „best friends”

Zawarcie 5-letniego kontraktu o szacowanej wartości przekraczającej 7 mld zł na dostawy gazu ziemnego z PGNiG do całej Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce – PKN ORLEN

Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży 100% akcji Multimedia Polska
na rzecz UPC Polska

Rozpoczęcie obrotu gazem ziemnym i energią elektryczną przez RWE Supply & Trading GmbH jako członka Towarowej Giełdy Energii, przy wsparciu kancelarii

Precedensowa wygrana przed NSA: nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych w przypadku przekształcenia spółki akcyjnej w spółkę jawną w zakresie wkładów do spółki akcyjnej, od których podatek taki nie był naliczany

Doradztwo dla PKN ORLEN S.A. przy projekcie modernizacji turbozespołu TG1 w Elektrociepłowni Płock

Zmiana formy prawnej ze spółki komandytowej na spółkę jawną